Nov 1 2010

Hình ảnh LM Bề trên Đan Viện Xito Thánh Giuse ở Lucerne Valley dâng lễ tạ ơn tại CĐVN ở Westminster

Xin xem o trang nay.


Aug 13 2009

Welcome, Chào Mừng!

Welcome to Saint Joseph Monastery – OCIST – California.

Chào Mừng quý vị ghé thăm Đan Viện Xitô Thánh Giuse.

21010 Lucerne Valley Cutoff
P.O. Box 960
Lucerne Valley, CA 92356-0960